İnnovativ təlim texnologiyası STEM nədir?

STEM təlim texnologiyası  – texniki və təbiət fənlərin tədrisində orta məktəbin ənənəvi nəzəriyyə əzbərlətmə üsullarından fərqli olaraq, “layihə əsaslı öyrətmə” vasitəsilə elmi-texniki biliklərin gündəlik həyatda necə tətbiq olunmasını təhsilalanlara aşılayır. STEM  termini  Science - təbiət elmləri, Technology - texnologiya, Engineering - mühəndislik ve Mathematics - riyaziyyat sözlərinin ilk hərflərindən götürülmüşdür. Təhsildə istifadə olunan yeni  təlim texnologiyalarından  biridir. Bu tədris metodunda riyaziyyat, texnologiya, mühəndislik, təbiət fənnlərinin tədrisinin aylıqda yox, birlikdə əlaqaləli şəkildə həyata keçrilməsi nəzərdə tutulur.  Hal – hazırda ən çox tətbiq olunduğu ölkələr ABŞ, İngiltərə, Finlandiya,  Koreya və Almaniyadır. Bu metodun əsas məqsədi şagirdlərdə  “XXI əsr bacarıqları” nı formalaşdırmaq və inkişaf etdirməkdir.
Bu tədris üsulunda şagirdlər riyaziyyat və təbiət fənlərində öyrəndikləri müxtəlif məlumatları gündəlik həyatlarında qarşılarına çıxan müxtəlif problemlərə, müxtəlif  layihələrdə tətbiq etməklə öz yaradıcılıqlarını, komanda şəkilində işləmək bacarıqlarını, məntiqi  təfəkkürlərini, problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Eyni zamanda öyrəndiklərini tətbiq etdikləri üçün öyrəndikləri məlumatları daha yaxşı mənimsəyir, daha uzun müddət onların yaddaşında qalır. Seçilən problemlerin və icra olunan layihələrin real həyatla əlaqəli olmasına, eyni zamanda şagirdyönümlü olmasına xüsusi diqqət edilir.  Bu təlim texnologiyası ilə qurulan dərslər şagirdlər üçün daha maraqlı və daha cəlbedici olur, onlar dərslərdə daha fəal və həvəslə iştirak edirlər. 

Комментариев нет:

Отправка комментария